دين وفطرت
معنی مرصاد چیست؟ ‏

معنی مرصاد چیست؟ ‏

معنی مرصاد چیست؟ ‏
پرسش:‏
در آآیات قرآن واژه “مرصاد” زیاد تکرار شده است. لطفا توضیح دهید منظور از آن در ‏آیات قرآن چیست؟
عارفه تنچی از ماداگاسکار ‏
پاسخ: «مرصاد» از ریشه «رصد» بوده و «رصد» به معناى “آمادگى براى مراقبت از ‏چیزى” است. ‏ ‏ «مرصاد» اسم مکان است به معناى جایگاهى که در آن کمین می‌کنند؛ ‏یعنی کمین‌گاه. بعضى نیز گفته‏‌اند مرصاد صیغه مبالغه است، به معناى کسى که بسیار ‏کمین می‌کند ‏ ‏ ‏
نمونه از آیاتی که در آن واژه مرصاد به کار رفته است:‏
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ‏
‏ بى‏گمان جهنم كمينگاهى است‏
إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ‏
‏ بى‏گمان پروردگارت در كمينگاه است‏
از آیات در مجموع اشاره به این است گمان نکنید کسى می‌تواند از چنگال عذاب الهى ‏بگریزد، همه در محوطه قدرت او هستند و وقتی موقع فرا رسید، آنها را مجازات ‏می‌نماید.‏

ما را در فضای مجازی دنبال کنید