دين وفطرت
معنی واژه “کافر”

معنی واژه “کافر”

(صحبت با پروفسور عبد العزیز باییندر)

 • معنی واژه کفر چیست؟
 • واژه « کفر » از نظر لغت شناسان عرب یک معنای کلی دارد و آن « پوشاندن » است.
 • اگر چنین است، پس کافر چه چیزی را می پوشاند؟
 • این واژه علاوه بر معنی لغوی معنی مصطلح نیز دارد و آن اینکه کافر یعنی کفر در برابر ایمان که به معنای پوشاندن و انکار حقایقی از قبیل خدا، قیامت، نبوت پیامبران، آیات نازل شده بر پیامبران و … است.
 • آیا در جامعه ای اولیه­ای که قرآن در آن نازل شده بود این واژه معنی داشت؟
 • نه این واژه بعدا بوجود آمد.
 • فرمودید کافر می پوشاند. پس چه چیزها را می پوشاند؟
 • کافر ایمان خود را می پوشاند.
 • آیا کافر ایمان دارد؟
 • کسی که ایمان حقیقی ندارد کافر بودن او محال است.
 • چطور یعنی؟
 • آیا ترجمه و تفسیر قرآن را خوانده و با معنی آن آشنا هستید؟
 • بله خوانده­ام. بعد از خواندن مقاله قبلی شما شروع به خواندن ترجمه قران کریم کردم.
 • ببین خدا چه می فرماید: «و چون كسانى مباشيد كه پس از آنكه دلايل آشكار برايشان آمد پراكنده شدند و با هم اختلاف پيدا كردند و براى آنان عذابى سهمگين است. [در آن] روزى كه چهره ‏هايى سپيد و چهره ‏هايى سياه گردد اما سياهرويان [به آنان گويند] آيا بعد از ايمانتان كفر ورزيديد پس به سزاى آنكه كفر مى ‏ورزيديد [اين] عذاب را بچشيد. و اما سپيدرويان همواره در رحمت‏ خداوند جاويدانند. اينها آيات خداست كه آن را به حق بر تو مى‏ خوانيم و خداوند هيچ ستمى بر جهانيان نمى‏ خواهد. (آل عمران 105-108).
 • من این را خوانده و باور داشتم که روز محشر کافران با چهره های سیاه حاضر خواهند شد ولی نمی دانسم که آنان بعد از ایمان آوردن کافر شده اند. پس خدای تعالی به آنان خواهد گفت: ” آيا بعد از ايمانتان كفر ورزيديد پس به سزاى آنكه كفر مى ‏ورزيديد [اين] عذاب را بچشيد” این را اولین بار است که می شنوم. من فکر کرده بودم کافر کسی است که به خدا و پیامبران و کتابها ایمان ندارد.
 • درست است ولی می دانی ایمان چیست؟ مگر تو در باره شخصی که به تو اعتماد نمی کند می توانی بگویی که او به تو باور نمی کند؟
 •  البته که نمی توانم بگویم.
 • پس کافر آن نیست که وجود خدا را انکار می کند بالعکس کسی که به او اعتماد نمی­کند. آنان بعضی امرهای خدا را درست قبول کرده ولی تمام اوامر و فرمان­های او را قبول ندارند. بنابر این، تسلیم شدن کامل را نمی پزیرند. سخن “هر آن چه خداوند چه می گوید درست است” را بر زبان نمی­آورند.

چند آیه در باره کافران

سوره یس

بنام خداوند بخشنده و مهربان.  یس. سوگند به قرآن حكمت‏ آموز. كه قطعا تو از [جمله] پيامبرانى. بر راهى راست. [و كتابت] از جانب آن عزيز مهربان نازل شده است. تا قومى را كه پدرانشان بيم‏ داده نشدند و در غفلت ماندند بيم دهى. آرى گفته [خدا] در باره بيشترشان محقق گرديده است در نتيجه آنها نخواهند گرويد. ما در گردنهاى آنان تا چانه ‏هايشان غلهايى نهاده‏ ايم به طورى كه سرهايشان را بالا نگاه داشته و ديده فرو هشته‏ اند. و [ما] فراروى آنها سدى و پشت‏ سرشان سدى نهاده و پرده‏ اى بر [چشمان] آنان فرو گسترده‏ ايم در نتيجه نمى‏ توانند ببينند. و آنان را چه بيم دهى [و] چه بيم ندهى به حالشان تفاوت نمى ‏كند نخواهند گرويد. بيم دادن تو تنها كسى را [سودمند] است كه كتاب حق را پيروى كند و از [خداى] رحمان در نهان بترسد [چنين كسى را] به آمرزش و پاداشى پر ارزش مژده ده. آرى ماييم كه مردگان را زنده مى‏  سازيم و آنچه را از پيش فرستاده‏ اند با آثار [و اعمال]شان درج مى ‏كنيم و هر چيزى را در كارنامه‏ اى روشن برشمرده‏ ايم.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید