دين وفطرت
نزدیکی در دوران بارداری

نزدیکی در دوران بارداری

نزدیکی در دوران بارداری

سوال: آیا نزدیکی در دوران بارداری جایز است؟

جواب: هیچ حکمی که مانع نزدیکی در دوران بارداری باشد، وجود ندارد. تنها مواردی که زنان نباید نزدیکی کنند، ایام حیض و محرم بودن در ایام حج و عمره است.

در دوران بارداری توصیه های پزشک را باید انجام داد نزدیکی کردن در دوران بارداری ، به جز مواردی که پزشک توصیه کند،  به مادر و جنین آسیبی نمی رساند. اما در مواردی که پزشک نزدیکی را برای جنین و مادر مضر می داند، از نظر دینی هم نزدیکی جایز نمی باشد. چونکه "در دین اسلام ضرر رساندن و ضرر دیدن نیست." (ابن ماجه، احکام، 17، موطاء، 31، احمد ابن حنبل، 5/327)

ما را در فضای مجازی دنبال کنید