دين وفطرت
نظر ما در باره حکومت های “اسلامی “

نظر ما در باره حکومت های “اسلامی “

نظر ما در باره حکومت های "اسلامی "

این اواخر گروه و جریانات مختلف با ادعای تشکیل حکومت اسلامی و یا در تلاش بر تأسیس جنین حکومتی هستند. آیا این پدیده ای که پیش آمده مطلوب قرآن است؟ اصلا اصطلاح حکومت دینی یا غیر دینی صحیح است؟

دیدگاه ما در باره آن چنین است:

·       اول باید رابطه بین دین و دولت را مشخص کنیم:

ایمان اصل دین است. پایۀ ایمان هم در قلب است. قلب هر انسان، دنیای درونی او می باشد. هیچ اعتقادی را نمی توان به زور به انسان تحمیل کرد. حتی با بدترین شکنجه هم نمی توان باور انسان را عوض کرد. خداوند چنین می فرماید:

"در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که آن را گسستن نیست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست." (سوره بقره ۲/۲۵۶)

در نتیجه مسلمانان نباید هیچ کس را به زور به اسلام و مانند مسلمانان رفتار کردن مجبور کند، باید به هر کس امکان آن را داد تا با اعتقادات خودش زندگی کند.  برخی هم قرآن را طبق خواستۀ خود تفسیر و توجیه می کنند. این افراد برای اینکه تنها نباشند، سعی می کنند افراد را دور خود جمع کرده مخالفان را از خود دور کنند. این قبیل افراد که در ارگانهای دولتی کار می کنند اعتقادات خود را به زور تحمیل کرده به مخالفان ظلم می کنند. این راه نادرست است. کسی نمی تواند مطابق خواسته خود کلام خدا را توجیه کند.

همانطور که گفتن "دولت دینی" درست نیست، "دولت بی دین" گفتن هم صحیح نمی باشد. بی دین و یا دیندار بودن صفتی است که فقط برای انسانها می توان به کار برد. چونکه افراد تشکیل دهندۀ یک دولت عضو گروه جماعت دینی نیستند.  خداوند در مورد آزادی چنین می فرماید:

و اگر پروردگارت به اراده حتمى مى‏ خواست، تمامى اهل زمین ایمان مى‏ آوردند، پس آیا تو مردم را به زور وامى‏ دارى تا اینکه مؤمن شوند؟

(یونس،۹۹)

دنیای بیرونی انسان باید مانند دنیای درونی اش آزاد باشد.

رابطه دولت با هموطنانش نباید بر اساس باور، دین و ایدئولوژی باشد؛ بلکه باید براساس عدالت باشد. وظیفۀ اصلی دولت، برقراری عدالت و امنیت داخلی و خارجی می باشد. و نباید حقوق و آزادی هموطنان را پایمال کند.

·              مسأله دیگری که باید اینجا مطرح شود، درست فهمیدن واژه "طاغوت"  است. جون کسانی که دم از حکومت اسلامی می زنند این واژه را اشتباه فهمیدند و هر حکومت غیر اسلامی را "طاغوت" می خوانند.

طاغوت  کسی است که سعی دارد انحراف را به دیگری بپذیراند و یا باطل را حق جلوه دهد، یعنی کار شیطان را می کند. این چه ربطی به انتخابات و سیاست دارد؟! در قرآن فقط از ولایت کفار که کفرشان ثابت شده باشد منع شده است. آنها کسانی هستند که با دین تان جنگیده باشند:

قط خدا شما را از ولایت (یا دوستی) با کسانى باز مى‏ دارد که در [کار] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه‏ هایتان بیرون رانده و در بیرون‏راندن تان با یکدیگر همپشتى کرده ‏اند و هر کس آنان را به ولایت (دوستی) گیرد آنان همان ستمگرانند (ممتحنه ۹)

سه  چیز را فقط در آیه گفته شد که عبارت ازکسانی که :

1-  سعی برخارج کردن از دین داشته باشند؛  

2-  از خانه بیرون می رانند؛

3-  کمک کنندگان به کسانی که شما را از خانه بیرون می رانند؛

فقط کسی که این ۳ ویژگی را دارد نمی تواند والی باشد، اما بقیه این طور نیست. و این ولایت در امور دنیوی است. شاید در ایمان و اعتقاد با هم با والی هم عقیده نباشیم. اما متأسفانه، اکثر مفسرین آیه مذکور را منسوخ با آیه ۵ توبه می دانند. جالب این است که تقریبا ۲۰۰ آیه را با آیه ۵ توبه نسخ شده می دانند!

اضافه بر آن اینجا مسأله جاریه، اسیر، ازدواج صغار …  که برای اختصار آن را اینجا مطرح نکردیم، در نظر بگیریم، خواهیم دید که برخی مسلمانان غیرت بی جا و غیر منطقی (مثل همین داعش، طالبان …) دارند که در آن غیر از ضرر  چیزی وجود ندارد! و آنان را نباید اسلامی تلقی کرد چون همین طوری که بالا دیدیم، دیدگاه آنها مطابق قرآن کریم نمی باشد.

 

 

 

 

نظریه

  • به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
    “وما ارسلناک الا کافة لناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون””هم چه فرستادیمت جز بسی برای مردمان خیلی مژده دهنده ای هم خیلی ترس دهنده ای هم تا براستی بود فراوانی از مردمان نمی دانند”
    ببینید دیدگاه هر تن اگر درست باشد نبایستی کنار گذاشته شود هم داعش هم طالبان از کردهء خود دستگاههای اسلامی کنونی برآمده اند بجای یگانه پرستی رفتند شاخه ها از اسلام ساختند میانجیگیری از کسی که پیش ما نیست گذشته ها خداوند بیامرزدشان ما که هستیم بایستی جنگ دوسویه را پایان برسانیم اگر گروهی تندروی دارد جلویش بایستیم تا که فرمانبر خداوند شود نه که پوسخند بیجازنیمش بگوییم دردتان چیست که اینگونه رفتارها دارید خداوند است که به ما چشم گوش دست دم بازدم جفت پاکیزه برادر پدر مادر داد چرا پاسگذار خداوند نباشیم هم نیستیم زمان برپایی را پذیرا باشیم نمازمان را بخوانیم پناه بر خداوند یگانه ای که اگر ازش رویگردانیم شاید دردهای بیشتری از این جنگ هم آسیب ها بکشیم که هوشمان بیاید

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها