دين وفطرت

نماز خواندن با کفش

آیا  بیرون نکردن کفش نماز را باطل می کند؟

پاسخ:

نماز خواندن با کفش اشکالی ندارد و نماز را باطل نمی کند اما به شرط اینکه کفشها بایستی از نجاست پاک باشد و الا نماز با کفش آلوده به نجاست صحیح نمی باشد. حدیث صحیح در کفش پوشیدن هنگام نماز از پیامبر (ع) وارد شده است که خود پیامبر (ع) برخی وقتها با کفش نماز می خواند.

از انس بن مالک سؤال شد:

“أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: “نعم” (صحيح البخاري، 386)

آیا پیامبر صلی الله علیه و آله در کفشهایش نماز خواند؟ گفت “بله”.

و در روایتی دیگر می خوانیم:

قد رأيتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصلي في الخفّين والنعلين” (رواه أحمد في مسند عبدالله بن مسعود، 4397)

“روایت شده است که عبدالله بن مسعود گفت: “من رسول خدا را دیدم او در جوراب و دمپایی خود نماز می خواند”

با توجه به اینکه می توان گفت دردوران ما، تمام مساجد مفروش هستند، داخل شدن به مساجد با کفشها شاید موجب انتقال کثافات و ناپاکی به فرشها می شود پس مسلمان نباید با کفشها وارد مسجد گشت و در آنجا با کفشها نماز بخواند، گرچه این کار حرام نیست ولی شايسته نيست كه مسلمان این کار را بکند و باعث آلوده شدن مسجد شود. اما چنانچه در بالا ذکر کردیم می توان در دشت و صحرا و در حیاط مسجد با کفشها نماز خواند و هیچ اشکالی ندارد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید