دين وفطرت
نیت روزه داری

نیت روزه داری

نیت روزه داری

سوال: برای روزه گرفتن در رمضان چه زمان و چگونه باید نیت کنیم؟

جواب: نیت روزه رمضان را از وقت افطار، تا روز بعد 5 تا 10 دقیقه مانده به نماز ظهر می توان انجام داد.

در این مدت زمان باید اینگونه نیت کرد که، برای رضای خدا نیت به روزه داری می کنم. بیدار شدن برای سحر هم نیت محسوب می شود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید