دين وفطرت

چرا زبان عربی مقدس است؟

 

یکی از اساتید دانشگاه در سخنرانی خود می گوید که زبان عربی زبان مقدس است. می دانیم که این درست نیست. نظر شما در این مورد چیست؟

ممکن است برای خود او مقدس باشد و شاید به این معنی گفته شود که  زبان عربی زبان قرآن کریم است و از این نظر آموختن عربی مهمتر است. بدان جهت که کتاب پر شکوه خدای متعال به زبان عربى فرود آمده است. دیدگاه ما در این مورد این است که ما به وسیله زبان عربی کتاب خدا، یعنی قران کریم را می خوانیم و آن را ادراک می نماییم. زبان عربی تنها در این مورد مهمتر است نه  والاترین و مقدسترین نسبت بر زبانهای دیگر.

حضرت محمد (ص) به قوم عرب بعنوان نبی مبعوث شده و واجب بود که وحی الهی  بر مخاطبین عرب زبان  در زبان عربی نازل شود و باید با زبانی هماهنگ با آنان باشد. اگر نبی از میان ترکها یا فارسها  مبعوث می شد در آن زمان قران کریم نیز در زبان ترکی یا فارسی خواهد بود. و اگر زبان عربی مقدس است پس چرا کتاب حضرت عیسی در زبان عربی نازل نشد در عبری نازل شده است؟ چون حضرت عیسی با قوم خود در زبان عبری حرف می زد.

همچنين در این مورد روایتی از رسول خدا داريم که حضرت فرمود: اى مردم عربیت به پدرى كه فرزندى به وجود آورده نیست، بلكه عربیت زبان گویا هست، هر كس به عربى فصیح سخن گوید او عرب مى‏باشد و گرامى‌‏ترین شما نزد خداوند كسى است كه تقواى او بیشتر باشد.

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید