دين وفطرت
چند تا پاسخ و پرسش کوتاه

چند تا پاسخ و پرسش کوتاه

چند تا پاسخ و پرسش کوتاه
1. حکم طواف نسا چیست؟ برای حل احرام ضروریست، و الا حج و عمره ناقص ادا می شود.
2. کدام سوره‌ها از قرآن هستند که در نماز یک سوره حساب می‌شوند؟ چنین چیزی نیست. هر سوره مستقل است.
3. چرا باید با شنیدن برخی آیات باید سجده کرد؟- با شنیدن به اصطلاح آیات سجده دار، سجده کردن برای شنونده واجب نیست، بلکه اختیاری است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید