دين وفطرت

چه اشخاصی از جهنم آزاد می شوند؟ (هود 106)

خداوند در آیه 106 سوره هود می فرماید  که تا آسمانها و زمين برجاست در آن (در جهنم) ماندگار خواهند بود مگر آنچه پروردگارت بخواهد” یعنی برخی اشخاص از جهنم آزاد می شوند. منظور این آیه کدام اشخاص است؟

پاسخ:

بله ، بر اساس آیات به طور کلی می توان گفت که آنها تا زمانی که آسمان و زمین ثابت هست ، در آنجا  یعنی در دوزخ خواهند ماند ، جز آنانکه خدا بخواهد. منظور همان انسانها است که ثواب آنها از گناهانش زیاد است، آنها به دوزخ می روند و بعد از مدتی آزاد شده به بهشت وارد می شوند. علاوه بر این تنها آنها نیستند، البته باید در نظر داشت که قوانین فطری در تمام جهان یکسان هست،  به عنوان مثال قتل ، سرقت و غیره… آنها  در همه جای جهان گناه  و جرم هستند. اگر کسی از قران مطلع نباشد اما به قوانین فطری مراعات کند او هم وارد بهشت می شود.

علاوه بر آیات موجود در قرآن کریم  که ما آنها را می خوانیم ، آیاتی در طبیعت نیز وجود دارد که آنها را می بینیم، انسانها همچنین از آیات موجود در طبیعت چیزهای زیادی می آموزند.  نباید فراموش کرد که برای این که فرد کافر شود ، باید از  قرآن باخبر باشد. یعنی آیات قرانی به او ارائه شود و اگر قبول نکرده و آیاتش را انکار نماید بعد از این  می توینم به او کافر بگوییم و الا او کافر نمی باشد. کسی که دستورات قران را نمی داند چه کار کند؟  افرادی که کفر می ورزند در حالی که آنها از حقیقت مطلعند آنها در جهنم جاودانه، جاى خواهند گرفت و هرگز از آن خارج نمى‏شوند یعنی امکان نجات از دوزخ را ندارند. خلاصه آنان که خدا می خواهد پس از گذر از  جهنم  وارد بهشت مى‏گردند

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید