دين وفطرت
کار کردن در مکانهایی که مشروبات الکلی وجود دارد

کار کردن در مکانهایی که مشروبات الکلی وجود دارد

کار کردن در مکانهایی که مشروبات الکلی وجود دارد
سوال: به دلیل برخی مشکلات، مجبور به مهاجرت به خارج از کشور شدم. متأسفانه علی رغم تمام سعی برای پیدا کردن کار مناسب، موفق به پیدا کردن کاری جز گارسونی در رستورانی که مشروبات الکلی سرو می شود نشدم. انجام این کار برایم خیلی سنگین است و احساس عذاب وجدان دارم. اما برای رسیدگی به همسر و فرزندم مجبورم به چنین کاری تن دهم. احساس می کنم لقمه حرام به خانه می برم و این موضوع مرا می آزارد. آیا این پولی که من از این کار بدست می آورم حرام است؟
جواب: سعی کنید برای خود کار دیگری پیدا کنید. اگر سعی کنید، حتما کار مناسبی خواهید یافت. اگر این کار را نکنید به مرور زمان از نظر روحی روانی تحت تاثیر قرار گرفته و شیطان شما را به کار های نادرست دیگر سوق می دهد.
تا زمانی که کار مناسب پیدا کنید می توانید به کار در این مکان ادامه دهید. از آنجا که این کار را بنا به “ضرورت” انجام می دهید، پولی که از این کار بدست می آورید حرام نمی باشد. اما شرط این سعی ویژه برای پیدا کردن کاری دیگر است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید