دين وفطرت

“کسی که دین خود را عوض کند او را بکشید” – حدیث جعلى

در احادیث خواندم که رسول خدا  (ع) می فرماید: “کسی که دین خود را عوض کند او را بکشید”  آیا این حدیث صحیح است؟ و چه زمانی باید مرتد کشته شود؟

پاسخ:

این حدیث با طبیعت اسلام تماما متناسب نیست وصدور حکم ارتداد و اعدام مرتد استدلالی در اسلام وجود ندارد.  زیرا قران کریم می فرماید که “لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ..” یعنی  در دین، هیچ اکراه و اجباری نیست،  از این آیه بسیار مبرهن و واضح است که همان طور که دعوت کسی به اسلام به اجبار و زور نمی شود همچنین نگه داشتن او در دین با اجبار و زور مناسب نیست.

انسان چنانچه به دین داخل می شود همچنین می تواند از آن خارج شود، ما فقط با تبلیغ کردن می توانیم مردم را به دین خدا فراخوانیم. هرگز در اسلام چنین دستوری نیست  که مردم را با زور به دین وادار کنیم.

لیکن برخى از فقها مدعى اند که قتل مرتدان در اسلام واجب هست،  شاید منبع ادعاهایشان این باشد که آنها روش ابو بکر (رض) را بعنوان دلیل نشان می دهند. مدعیان تلازم حکم قتل مرتدان باید به این نکته نیز توجه نمایند که جنگ ابو بکر (رض) با قبایل معلوم بسبب خروجشان از اسلام نبود، بلکه آنها علیه نظام اسلامی عصیان ایجاد کرده بودند و روش ابو بکر (رض) یک رفتار سیاسی بود و به این خاطر خلافت با آنها می جنگید.

نکته شایان ذکر این که نمی شود با اجبار اعتقاد را بر قلب کسی جا کرد، خداوند بینا به قلوب بندگانش هست. ممکن است کسی از ترس کشته شدن در زبان مسلمان بودنش را اعلام کند ولی در قلبش مرتد باشد و درنتیجه منافق می شود. بنابر این هر کسی باید بطور علنی در اعتقاد خود بماند.

برای اطلاع بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

حکم مرتد در اسلام

ما را در فضای مجازی دنبال کنید