دين وفطرت
یک خواهش از زایران وبسایت دین وفطرت

یک خواهش از زایران وبسایت دین وفطرت

خانمها وآقایان  زایران وب سایت دین وفطرت مایان من حیث اعضای شورای فتاوای وقف سلیمانیه به رهبری پروفیسور عبد العزیز بایندیر به خواطر خدمت بیشتر برای شما عزیزان   منتظر هرگونه سوال نقد وپیشنهادات شما هستم میتوانید  هرگونه پیشنهاد نقد واعتراض تانرا در  تعلیق مقالات وفتواها نوشته بکنید همچنان  میتوانید از ین جا http://www.dinwefetrat.com/?page_id=1523

هر گونه سوال تانرا برای مایان ارسال بکنید ان شاء الله  به ا سرعترین وقت به سوال شما مطابق به آیات قران کریم وسنت صحیحه جواب داده خواهیم شد..

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید