دين وفطرت

آيا حفظ قرآن كريم واجب است؟

سوال:

اگر کسی بدون حفظ کل  قرآن کریم  بمیرد آیا گناهکار مرده است؟

پاسخ:

حفظ کردن کتاب خدا – قرآن کریم فرض نیست، بلکه  حفظ قرآن بهترین قربات و نیکوترین ارزش است، به شرط آن که  خود حافظ بر آن عمل کرده، حدود و احکام آن را، اجرا نماید.

و کسی که بدون حفظ کل  قرآن کریم بمیرد گناهکار نمرده است زیرا خداوند متعال از مؤمنان نخواسته است که قران  را حفظ کنند، بلکه از آنها خواسته است که در آن بیندیشند و آن را بفهمند و به آن عمل کنند.

شکی نیست که حفظ قرآن از کارهای مفیدی است که به انسان ثواب می دهد، اما چنانپه در بالا  ذکر کردیم  فضیلت در عمل کردن به دستورات قران است.   ولی بهتر است مؤمن چند سوره از قران را حفظ کند تا بتواند با آنها نماز بخواند.

همچنین مخصوصاً اهل علم  بیشتر از دیگران به حفظ  قران کریم نیاز دارند تا بتوانند به سؤالات مربوط به مسائل دینی مردم  پاسخ دهند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها