دين وفطرت
آیا زنان احتلام می شوند؟

آیا زنان احتلام می شوند؟

آیا زنان احتلام می شوند؟

سوال: اگر زنان در خوابشان با کسی رابطه جنسی داشته باشند، باید غسل کنند؟

جواب: در این مورد چنین احادیثی روایت شده:

ام المومنین عایشه می گوید که کسی از پیامبر سوال کرد: اگر کسی از خواب بیدار شده و ببیند که لباسش خیس است ولی به یاد ندارد که تحریک جنسی شده یا نه،  باید غسل کند؟

پیامبر(ص) پاسخ داد: “بله باید غسل کند.”

اگر تحریک شدنش را به خاطر آورد ولی احتلام نشده باشد باز غسل لازم است؟

 پیامبر(ص) پاسخ داد: “نه برای آن غسل لازم نیست.

ام سلمه پرسید: اگر زن خواب ببیند باید غسل کند؟

پیامبر(ص) پاسخ داد: “بله! زنان هم مانند مردان هستند.(ابو داوود، طهارت،95، ترمذی، طهارت 82)

ام المومنین عایشه روایت می کند که روزی ام سلمه از پیامبر(ص) پرسید که اگر زن مرد را در خواب ببیند آیا غسل به او واجب می شود؟

عایشه می گوید: خداوند به تو انصاف بدهد این سوالها چیست که می پرسی!

“پیامبر(ص) می فرماید که: مانع او نشو، بگذار بپرسد و ادامه می دهد، بله! اگر آب ببیند باید غسل کند.

اگر آب مرد به روی آب زن بیاید بچه شبیه دایی اش می شود؛ اگر آب زن روی آب مرد ببیاید بچه شبیه عمویش می شود.” (مسلم، حیض،33، متولی، طهارت84، ابوداوود، طهارت 96، نسخی، طهارت،131)

مسلم در روایت دیگر چنین نقل می کند:

“آب مرد غلیظ و سفید است، آب زن زرد و چسبناک است. هر کدام از اینها در بالاتر قرار گیرد بچه شبیه او می شود.” (مسلم، حیض 30)

نظریه ها

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید