دين وفطرت

آیا زن بدون اذن شوهرش می تواند اشتغال کند؟  

آیا زن بدون اذن شوهرش می تواند اشتغال کند؟

پاسخ:

هر انسانی  حق دارد کاری را که بدان مایل است و مخالف اسلام و حقوق دیگران نیست، انتخاب کند. البته نباید فراموش کرد که در زمان ما زنان نبز مانند مردان در دانشگاها تحصیل می نمایند که بعد از اتمام دانشگاه در اماکن اجتماعی بعنوان پزشک و یا آموزگار و دیگر  کار کنند. اما زن وظیفه‌ای در تامین هزینه‌های زندگی ندارد. وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است، یعنی تامین هزینه های خانواده بی شک وظیفه مرد است که خدای متعال آن را در کتاب خود بیان کرده است.

قرآن کریم  بر اساس آیه “الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ

«مردان سرپرست زنان هستند به خاطر مزیت هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرارداده است و به خاطر آنکه از اموال شان برای آنان هزینه می نمایند»، مردان را به عنوان سرپرست و مدیر خانواده معرّفی می نماید. (نساء )

ولی در قران کریم آیه ای وجود ندارد که زن نباید کار کند. بنابر این کسی حق ندارد از اشتغال همسرش جلوگیری کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید