دين وفطرت

آیا مرد قبل از ازدواج می تواند زن را بدون حجاب ببیند؟

آیا نگاه کردن مرد به زنی که خواهان ازدواج با اوست برای یک نظر جایز هست؟ مثلا مرد قبل از ازدواج می خواهد زن را بدون حجاب ببیند، آیا دین اسلام مرد را مجاز به این کار می داند؟

پاسخ:

روابط  زن و مرد نامحرم در دین ما آن قدر مساله مهمی است که قرآن کریم توجه ویژه ای به آن دارد. قرآن کریم زنان و مردان را از برقراری روابط غیرضروری با جنس مخالف منع کرده است و از همین رو باید در مسأله ارتباط با نامحرم نهایت دقت و توجه را به خرج داد. آیات فراوانی درباره حجاب آمده و دستور حجاب یکی از مؤکدترین دستورهای اسلام است،  و کسی هم نمی تواند منکر آن شود .

اگر کسی می خواهد با زنی ازدواج نمايد برای اطلاع و آگاهی از او نگاه کردن به صورت زن اشکالی ندارد چون صورت زن محجبه در هر حال باز است و صورت زن جز حجاب محسوب نمی شود و مانند دیگران صورت وی را می بیند. ولی جایز نیست از او طلب کند که حجابش را باز کند تا او را بدون حجاب ببیند.

اما اگر مردی از زنی شک داشته باشد در این صورت می‌تواند زنی را به نیابت ازخود وکیل کند تا او را بنگرد، و ظواهر و شمایل او را برای مرد بیان کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید