دين وفطرت

آیا می توان طلا را ارزان خرید و بعد از افزایش قیمت آن گران فروخت؟

آیا می توان طلا را ارزان خرید و بعد از افزایش قیمت آن گران فروخت؟

معمولا این از قوانین و اصول تجارت است که شما می توانید هر کالایی را خریداری کنید و سپس با افزایش قیمت آن را بفروشید، از سوی دیگر  شما حتی وقتی قیمت کالا پایین می آید ارزان می فروشید. در اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد. و همین مساله نیز ممکن است در افزایش یا کاهش قیمت طلا اثرگذار باشد.

مهم ترین قانون که در روابط تجاری باید به آن توجه شود معامله حلال است. تجارت و معامله نیاز زندگی انسان را تامین می کند و به این سبب برطرف کردن نیازهای انسان باید از راه حلال انجام گیرد.  نباید به ربا راه باز کرد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید