دين وفطرت
آیا کاشت مو جایز است؟

آیا کاشت مو جایز است؟

حکم کاشت مو

سوال: آیا کاشت مو جایز است؟

جواب: احادیث متعددی در مورد مو گذاشتن از پیامبر(ص) نقل شده است.

زنی مسلمان در مدینه (جاریه) ازدواج می کند، بعد بیمار شده و موهایش می ریزد. خانواده اش می خواهند برای او مو بگذارند. از پیامبر(ص) اجازه می گیرند. ایشان اجازۀ این کار رانداده و می فرمایند: خداونند به کسی که مو می گذارد و کسی که این کار بر او انجام می کند از مرحمت خداوند به دور خواهند ماند.  (مسلم، لباس، 117، بخاری، لباس 83)

روزی زنی نزد پیامبر(ص) آمد و گفت می خواهد دخترش که بر اثر بیماری موهایش ریخته را شوهر بدهد و آیا می تواند برای او مو بگذارد؟ پیامبر (ص) اجازۀ چنین کاری را نمی دهد. و می فرمایند: خداوند کسی که این مو می گذارد و کسی که مو را بر سرش قرار می دهد را لعنت می کند. (مسلم، لباس 115)

در مورد اینکه پیامبر (ص) مو گذاشتن را ممنوع کرده احادیث دیگری نیز وجود دارد. برخی از علما با استناد به این احادیث گذاشتن مو را حرام می دانند. اما با بررسی این احادیث، (فرضا اگر این احادیث صحیح باشند که شکی در صحت آن وجود دارد) متوجه می شویم که پیامبر (ص) فریب دادن مخاطبین و تغییر دادن خلقت را کاری نادرست می داند. اگر هدف از مو کاشتن و یا گذاشتن، فریب دادن مخاطب و یا تغییر دادن خلقت خدا نباشد، مو گذاشتن و یا کاشتن جزء ممنوعات  که در این احادیث قید شده، نمی باشد.

پس در نتیجه کسی که موهایش ریخته می تواند با استفاده از دارو مداوا کند و یا مو بکارد/ همچنین کسانی که به خاطر از دست دادن موها یشان دچار مشکلات روحی و روانی می شوند، نیز می توانند مو کاشته و یا از کلاه گیس استفاده کنند.  انجام این کار مشکلی ندارد.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید