دين وفطرت

آیا کسی که سه مرتبه پشت سر هم نماز جمعه را ترک کند نکاحش منفسخ می شود؟

با سلام و احترام

هر کس سه مرتبه پشت سر هم نماز جمعه را ترک کند در حالی که عذری ندارد، آیا نکاحش باطل می شود؟ آیا براستی چنین چیزهایی حقیقت دارد؟ ممنون میشوم بگویید این مورد شامل فسخ نکاح میشود یا نه؟

پاسخ:

علیکم سلام

متاسفانه صدور فتاوی عجیب و بی مبنا از سوی افرادی که از تخصص لازم در مسائل دینی ندارند ویا  خودشان دوراز کتاب خدا هستند دچار گمراهی و لغزش شده اند و امروز این وضعیت در جهان اسلام مشاهده می شود.

مخصوصا در مذاهب این چنین حکم و فتواها دیده می شود، مثلا در مذاهب چنین حکمی نیز وجود دارد که اگر زن مسلمانی با مرد مسلمانی ازدواج کند، ولی بعد از عقد نکاح، مرد مسلمان کافر شود، نکاح مزبور منفسخ می شود. و همچنین اگر زن بعد از ازدواج کافر می شود باز هم عقدشان باطل می باشد. و خصوصا این گرایش در میان فتاوی اهل تشیع بیشتر دیده می شود. اما این قانون در دین ما مبنایی ندارد و در قرآن کریم  نیز منعی برای ادامه آن ازدواج وجود ندارد.

بنابر این اگر کسی سه مرتبه پشت سر هم نماز جمعه را ترک کند در حالی که عذری ندارد عقد نکاحش منفسخ نمی شود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها