دين وفطرت

اولین نسخه قران کریم با کدام نوع خط نوشته شده است؟

محققان در باره نخستین نسخه قران کریم را به میان آورده و نوشته اند که در زمان نزول کتاب خدا میان عربها دو نوع خط وجود داشت که یکی از آنها خط نسخ و دیگری خط کوفی بود.

خط کوفی نام خود را از شهر کوفه که در ساحل نهر فرات واقع بود گرفته و از آنجا سرچشمه گرفته است. پس از خط کوفی در میان اعراب خطی به نام نسخ شروع به گسترش یافت.

بنابر تحقیقات محققان می توانیم بگوییم که در زمان نزول قران کریم خط نسخ برای كتابت وحی الاهی مناسب بود. با این حال ، نسخه های بعدی قرآن کریم به خط کوفی  نیز توزیع شد.

نکاتی مهم که باید بدانیم این است که مهم نیست کتاب خدا در کدام نوع خط نوشته شده است، آنچه مهم این است که مردم معنی آن را درک کنند  و  به دستوراتش عمل نمایند. چنانچه خدای متعال  در آیه ۶۳ سوره بقره می‌فرماید: “خُذُوا مَا آتَیْنَاکُمْ بِقُوَّة” ، “آنچه به شما داده شده را با قوت بگیرید”

ما را در فضای مجازی دنبال کنید