دين وفطرت

اگر کسى به خطبه نرسد می تواند نماز جمعه را بخواند؟

اگر کسى به خطبه نماز جمعه  نرسد می تواند نماز جمعه را بخواند؟

پاسخ:

به همه ما معلوم است که نماز جمعه مهمترین عبادات  دین اسلام میباشد و دارای اهمیت است.  درجه  اهمیت نماز جمعه را میتوان از نام گذاری یکی از سوره های قرآن کریم  به نام جمعه دانست، که به آن اشاره شده و مسلمانان نیز به شرکت در نماز جمعه امر شده اند.

البته، خطبه یکی از شرطهای نماز جمعه است و وظيفه شرکت‌کنندگان در نماز جمعه، گوش فرا دادن به خطبه هاى اين نماز است. اما کسی که به خطبه نرسد می تواند در نماز جمعه شرکت نماید و اشکالی در این وجود ندارد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید