دين وفطرت
حافظه ام خیلی ضعیف شده است

حافظه ام خیلی ضعیف شده است

 

سلاريا، م من حافظه ام خیلی ضعیف شده و از اینکار خیلی رنج میبرم لطفا بگویید باید چی کار کنم تا حافظه خوب داشته باشم؟

‏پاسخ :
علیک السلام برادر محترم به نکات ذیل عمل کنید ان شاءالله حافظه تان بهبود میآبد :

همیشه با وضو باشید و ذکر الهی و نمازهای پنج وقت را از یاد نبرید!
فرآن کریم زیاد تلاوت کنید و در معانی آن تفکر کنید!
روزه بگیرید و به تهجد پایبندی داشته باشید!

تقوایی الهی داشته باشید چراکه از بزرگان ما و عزیزان الهی منقول است که هرکسی در پنج چیز مراقبت و پایبندی داشته باشد حافظه اش تقویت خواهد شد (تقوای الهی-روزه-طهارت یا وضوء-تهجد-تلاوت قرآنکریم)

از_انترنت و شبکه های اجتماعی کمتر استفاده نمایید و در روز یک تا دو ساعت کافیست و بیشتر ازآن برای انسان مضر است!

مطالعه و ورزش روزانه همراه با خواب_کافی داشته باشید !

پرخوری سبب پاره شدن رشته های عصبی میشود پس کمتر_بخورید!

اعتماد_به_نفس تانرا حفظ کنید و حتی اگر حافظه تان ضعیف هم است بگویید حافظه ام قویست چراکه دانشمندان بر این عقیده هستند که حافظه آدمی همانند غربال است که هرگاه بگوید حافظه ام ضعیف است یعنی بخودش تلقین منفی داده و یک سوراخ به آن غربال اضافه میکند و حافظه ااش ضعیفتر میشود و اگر بگوید حافظه ام قویست وبخودش تلقین مثبت بدهد و (حتی به دروغ هم بگوید) بازهم سبب بند نمودن یک سوراخ آن غربال و تقویت حافظه اش میشود!

و_در_اخیر باید تذکر داد که معمولا افرادی از کندی حافظه شان شکایت میکنند که سالهاست حافظه شانرا به حال خودش واگذار نمودند و غافل از اینکه حافظه آدمی هم به مثل دیگر اعضای بدنش نیاز به غذا و تغذیه دارد و غذای حافظه مطالعه و حفظ مطالب گوناگون است.پس اگر میخواهید حافظه ای فعال داشته باشید باید ازآن استفاده کنید و روزانه چندین لغت و بعضی موضوعات دیگری را بسپارید و مطالعه مفید و مثمر و دوامدار داشته باشید تا شاید شگفتی های حافظه تان باشید!

هدایت اله حبیبی

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید