دين وفطرت

حکم ادرار کردن قبل از غسل

آیا انسان هنگامی که جنب می شود قبل از غسل حتما باید ادرار کند. اگر نکند گناه است؟

دین ما توجه زیادی به سلامت انسان و مسایل بهداشت جنسی  دارد.  لذا جسم و بدن انسان ابزار تکامل روح می باشد.  بنابراین ، برخی مواردی که برای سلامتی انسان مضر است ، در دین ما اکیداً ممنوع است. هر چیزی که خدای متعال حرام فرموده بی شک از لحاظ مادی یا معنوی برای مخلوقات زیان است.

قران کریم در مورد مساله بهداشتی و پاکیزگی انسان می فرماید:

“إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرینَ”

“خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز دوست دارد”. (بقره ۲۲۲)

و در آیه دیگر می فرماید:

“وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ”

“لباس خود را پاکیزه ساز” (مدثر ۴)

 

ادرار کردن پس از مقاربت جنسی  و قبل از غسل واجب نیست، ولی اگر در مردان قبل از غسل بول نکنند و  بعد از چند دقیقه یا مدتی پس از غسل مایعی از او خارج شود مشکوک است که آیا این  رطوبت یا مایع قطره ای از منی است یا قطره ای از بول.

بنابر این مردان بهتر است بعد از نزدکی و قبل از غسل یک بار ادرار کنند که تا ادرار از بدن خارج بشود تا مسیر منی تمیز شود.

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید