دين وفطرت

حکم تصویر و نقاشی چهره امامان و اشخاص تاریخی اسلام

تصاویر نقاشی شده منتسب به چهره امامان از جمله امام علی و امام حسین در بازارهای ایران فروخته می شود.  آیا خریدن و استفاده کردن از آنها جایز هست؟

پاسخ:

علیکم سلام

نباید فراموش کرد که تصاویری که به اشخاص تاریخی دین ما  منتسب می شود برگرفته از تخیلات نقاش است و هیچ کدام از این تصاویر از منظر شرع  نه تنها مورد تأیید نبوده بلکه ترسیم و انتشار آن نیز صحیح نیست.

علاوه بر اینکه هیچ گونه استناد تاریخی و روایی ندارند که کسی عکس آنها را نقاشی کرده باشد. هم رسول خدا (ص) و  خانواده و اصحابش عکسشان در دست ما نیست. ولی با این کارها خرافات به دین ما وارد می شود و  ورود خرافات به دین مسأله بسیار مهمی است زیرا ورود خرافات به دین ضربه شیدید  می زند و راهی به بت پرستی باز می کند، اینکه دشمنان اسلام برای نابودی دین دست به هر تهمت و تحریف دین میزنند.

بی‌تردید آن  نقاشی و تصاویری  که  در در بازارها فروخته می شود، هیچ ارتباطی با آن اشخاص و شکل ایشان ندارد. خلاصه استفاده از این تصاویر جایز نیست.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید