دين وفطرت
حکم غسلی که بدون نیت بود

حکم غسلی که بدون نیت بود

حکم غسلی که بدون نیت بود
سوال: با عرض سلام. من در حالی که عادت ماهانه داشتم صرفا برای تمیزی رفتم دوش گرفتم. و فکر نمی کردم که عادت تمام شده باشد. بعد که متوجه شدم دو دل هستم که با این که آلوده به خون نشده پاک هستم، برای شروع خواندن نماز همان غسلی که گرفتم کافیست؟ با این که اصلا در غسل گرفتن نیت نماز خواندن نداشتم.
جواب: در اصل لازم نیست که حین وضوء گرفتن و یا غسل کردن نیت هم بکنیم، چرا که این اعمال جزء عبادات نیست، بلکه مقدمه و یا شرط عبادت است. لذا اگر آن موقع که نمی دانستید که با همین غسل نماز بخوانید و نیت نکرده باشید، مشکلی ندارد می توانید با همان غسل نماز را بخوانید.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید