دين وفطرت
حکم نزدیکی در ایام حیض

حکم نزدیکی در ایام حیض

حکم نزدیکی در ایام حیض

سوال: اگر در ایام حیض نزدیکی صورت گیرد، چگونه باید توبه کرد و جزایش چیست؟

جواب: هر کس با همسرش که هنوز عادت ماهانه اش تمام نشده نزدیکی کند، مرتکب گناه شده است. باید توبه کرده و استغفار بطلبد. علاوه بر این برای مسلمانان فقیر 1 (4.25 گرم طلا) ویا نیم دینار صدقه دادن در نظر گرفته شده.

عبدالله ابن عباس چنین روایت کرده، پیامبر(ص) در مورد کسی که در ایام حیض با همسرش نزدیکی کند چنین فرمودند:

“کسی که در این ایام (حیض) با همسرش نزدیکی کندیک دینار ویا نیم دینار صدقه باید بدهد.” (ابو داوود، نکاح،46-47)

عبدالله ابن عباس می گوید: “کسی که در روزهای اول خون ریزی حیض با زنش نزدیکی کند یک دینار و کسی که در ایام پایانی خون ریزی که زن هنوز حمام نکرده باشد نزدیکی کند، نیم دینار باید صدقه بدهد.” (ابوداوود، عقد47-48)

ما را در فضای مجازی دنبال کنید