دين وفطرت
عکس روی سنگ قبر

عکس روی سنگ قبر

عکس روی سنگ قبر

سوال: آیا حک کردن عکس بر روی سنگ قبر جایز است؟

جواب: این کار از نظر دینی جایز نیست. سنگ قبر باید ساده، کوتاه، و به دور از هر نوع اصراف باشد.

هدف اصلی گذاشتن سنگ قبر درس عبرت گرفتن است. باید با دیدن آن به یاد فانی بودن دنیا و اینکه این دنیا محل امتحان است افتاد.

در یکی از احادیث روایت شده که پیامبر(ص) سنگ قبری را به دلیل بلند بودنش خراب کرده. (مسلم، جنایز، 93، احمد ابن حنبل 2/141)

عایشه ام المومنین روایت می کند:

پیامبر(ص) می فرمود: خدا یهودیان و مسیحیان را لعنت کند که قبرها را به حالت معبد در آوردند. و خودشان در ادامه گفتند که اگر از این نمی ترسیدند قبر پیامبر را به گونه ای درست می کردند که از راه دور دیده شود. (بخاری، جنایز،94، مسلم، مساجد 19)

بلند درست کردن سنگ قبر، حک کردن عکس بر روی آن غیر از این که اصراف است، از طرف دیگر تاثیرهای منفی دیگری هم خواهد داشت. انسانها بعد از مدتی نه تنها عکس نزدیکان از دست داده شان را حک می کنند، بلکه قبرعلمای دینی و بزرگان سیاسی را هم به حالت معبد در آورده و گویا که زنده است، با آنها زندگی می کنند. به وفور شاهد نمونۀ این مسائل هستیم. نباید فراموش کنیم که مزارها یاد آور مرگ هستند. زیاده روی در زیبا ساختن سنگ قبر باعث ایجاد رقابت و خودنمایی نیز می شود.

نظریه ها

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید