دين وفطرت
غسل جنابت را اشتباه انجام داده بودم

غسل جنابت را اشتباه انجام داده بودم

غسل جنابت را اشتباه انجام داده بودم

سوال:  من سالها بعد متوجه شدم که غسل جنابت را درست انجام نمی دادم. اما توی این سالها روزه  را ترک نکردم. حالا تکلیف روزه های گرفته شده چه می شود؟ نحوه محاسبه روزه ای که باید بگیرم چه طوری است؟

جواب: اولا، این که می فرمایید صحیح غسل نمی گرفتم، یعنی چه؟ اگر منظورتان نحوه خاص غسل است که (اول سر و گردن و بعد سمت راست بعد سمت چپ ) باید بگوییم برای صحت آن همین بس است که شما بدن خود را بشویید (دوش بگیرید و یا کلا استحمام کنید). و انجام ندادن  آداب خاص غسل به معنی عدم صحت آن نمی باشد.

ثانیا، فرضا اگر شما غسل را اشتباه انجام می دادید و یا اصلا  غسل انجام نداده باشید یکی از شروط نماز را ترک کردید (شرط طهارت) که در این حال اشکال وارد به نماز های خوانده شده است. اما طهارت شرط روزه گرفتن  نیست، لذا هیچ اشکالی بر روزه های گرفته شده وارد نمی شود.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید