دين وفطرت

در خواب حضرت یوسف (ع) ستاره یا سیاره…؟

درترجمه های قران کریم ذکر شده است که حضرت یوسف (ع)  در خوابش یازده ستاره و خورشید و ماه دید. ولی  در ترجمه شما می خوانیم که آن حضرت یازده سیاره دیده است نه یازده ستاره.  میشه لطفا دلیل این تفاوت را توضیح دهید؟ آیا واقعا حضرت یوسف (ع) سیاره دیده بود؟

پاسخ:

خداوند متعال در قرآن کریم به ستاره “نجم” می گوید و به سیاره  “کوکب. تعداد سیاره ها  در آسمان یازده هست. البته امروز اگر علم نجوم آن را به خوبی بررسی کند،  واقعیت را خواهد دید که تعداد سیاره ها یازده است. امروز تعداد متعددی می گویند ولی قرآن کریم یازده بودن آن را تأیید می کند.

در آیه 6 سوره صافت می خوانیم خدای متعال می فرماید:

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ

“ما آسمان پائين را با سیاره ها تزيين كرديم”

اگر به آیه هشتم سوره مرسلات می خوانیم:

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ

“در آن زمان که ستارگان تاریک شوند”

منظور از “نجم” ستاره هاست که نور آنها از بین می رود و تاریک می شوند. اما در آیه دوم سوره انفطار می خوانیم:

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ

“و آنگاه كه سیاره ها پراكنده شوند”

بنابر این حضرت یوسف وقتی که به پدرش می فرماید ” من در رویایم یازده کوکب و خورشید و ماه را دیدم” منظورش سیاره ها بود نه ستارگان.

 

 

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید