دين وفطرت
پیروان قرآن 

پیروان قرآن 


کسانی هستند که در پی خشنودی خداوند متعال تسلیم قوانین او هستند
دین از لحاظ لغوی و طبق تعریف قرآن ؛ یعنی مجموعه قوانینی که توسط  قانونگذاری تعیین می شود!؟ بطور مثال : 
 او هرگز نمی‌توانست برادرش را مطابق قوانین پادشاه بازداشت کند * ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك(12:76)

و تنها قانونگذار برای ما خداوند است و پیروی از قانونگذاران دیگر در حکم پرستش آنان است:
 قطعأ قانونگذاری تنها از آن الله است ، دستور داده كه جز او را نپرستيد و این است قوانین پایدار* إن الحكم إلا لله أمر أَلا تعبدوا إِلا إياه ذلك الدين القيم (40،12)

و بدیهیست هیچ کسی حتی انبیاء و فرشتگان مقرب هم دخالتی در قوانین خداوند متعال ندارند چون:
و او هیچ کس را در قانونگذاری خود شریک نمی‌ کند * ولا يشرك في حكمه أحدا (18:266)

قوانین خداوند از زمان نوح نبی برای انسانها نازل شده پس بديهيه كه هيچكدام از پيامبران يا ديگر انسانها نقشي در قوانین خدا نداشتند و نخواهند داشت:
 از قوانین ، آنچه را كه به نوح سفارش كرد، براى تو تشريع كرد و آن کسی را که به سوی تو وحى كرديم و آنچه را كه در باره آن به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش نموديم كه: «قوانین را برپا داريد و در آن جدائی نیندازید » * شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الذي أوحينا إليك و ما وصينا به إبراهيم و موسى و عيسى أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه [ شورى 13 ]

و « اسلام » یعنی تسلیم شدن !؟ پس «دین اسلام» یعنی تسلیم شدن در مقابل قوانین خداوند: 
 در حقيقت، این قوانین نزد الله تسلیم شدن است.. پس آیا جز قوانین الله را مى‌ خواهند؟ و هر كس تسلیم قوانین دیگری شود ، هرگز از وى پذيرفته نشود و در جاودانگی از خسارت دیدگان است * إن الدين عند الله الاسلام (19) أفغير دين الله يبغون (83) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين [ آل عمران 85 ]

و خداوند متعال قوانین مورد نیاز ما را تکمیل و آنها را در قرآن برای ما مکتوب نمود ، پس هر قانونی بعد از قرآن باطل و پیروی از آنها مصداق کفرو شرک است:
امروز قوانینتان را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم  و خشنودم برای شما ،که تسلیم قوانین شوید * اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا [ مائدة 3]

و ما می بایست تنها تسلیم قوانین پایدار و خالص خداوند باشیم و تسلیم شدن در مقابل قوانین غیر الهی ، که قطعأ قوانینی از جانب جن ها و انسان هاست ، تسلیم شدن در برابر آنان است و در نتیجه آنها را سرپرست و شریک خود گرفته و مشرک و کافر محسوب می شویم :

آگاه باشيد: قوانین خالص از آنِ الله است و كسانى كه به جاى او اولیائی براى خود گرفته‌اند که ،ما آنها را جز براى تقرب به الله نمى‌پرستيم، البته الله ميان آنان در باره آنچه كه بر سر آن اختلاف دارند، داورى خواهد كرد. در حقيقت، الله ، آنکه دروغ‌پرداز کافران است را هدايت نمى‌كند * ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إِلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار (39:3)

بنابراین کسانی که پیرو قوانین غیر الهی هستند پس « تسلیم قوانین آن قانونگزارند» یعنی این افراد کسی دیگرغیر از الله را شریک گرفته و او را می پرستند و پیامبر نیز تنها تسلیم قوانین الهی بود:

كسانى كه در قوانینشان جدائی انداختند و شیعا شدند تو در چیزی از ایشان نیستی ، جز این نیست که كارشان با الله است !؟ بگو: «آرى! مالکم مرا به راهی راست هدايت كرده ، قوانینی پايدار، مذهب ابراهيمِ حنيف! و او از مشركان نبود * إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله [159 ] قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا و ما كان من المشركين [ أنعام 161 ]

شیعا = شیعه شیعه = پیروان ، پیرو ها « منظور به پیروان احکام غیر الهی است»

و روى خود را با گرايش تمام و به حق به سوى اين قوانین حنيف كن با همان فطرتي كه الله مردم را بر آن سرشته است. آفرينش الله تغييرپذير نيست. اين است همان قوانین پايدار ولى بيشتر مردم غافلند!. بترسید ازاو وبه سويش توبه بريد و اقامه نماز كنيد واز" مشركان" نباشيد از همان كسانى كه در قوانینشان اختلاف کردند و شيعا شدند وبا حزب وعقايدشان ، دلشادند* فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقِ الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿30﴾منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ﴿31﴾من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ﴿32﴾ الروم
 پس پیروان قرآن یا قرآنیون در کنار پیامبرشان تنها تسلیم قوانین خالص الله رب العالمین هستند و کافر به هر قوانین غیر الهی 
 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید