دين وفطرت
دوست داشتن جنس مخالف

دوست داشتن جنس مخالف

دوست داشتن جنس مخالف

سوال: آیا اینکه یک پسر یک دختر را  دوست داشته باشد گناه است؟

جواب: اگر یک مرد یک خانم را دوست داشته باشد و یا بالعکس این کارگناه محسوب نمی شود. چیزی که گناه است، این می باشد که خانم و یا آقایی که از نظر دینی به یکدیگر نامحرم هستند با هم خلوت و یا باهم تماس جسمی داشته باشند. صحبت بین خانم و آقایی که قصد ازدواج دارند به شرط تنها نبودن جایز می باشد. به طور کل می توان گفت که هر رابطه ای که انسان را دچار حرام کند جایز نیست.

نظریه ها

 • سلام

  انسان میتواند با کسی که مرده است صحبت یا درد دل کند؟

  با شهید چطور؟ 

  مخصوصا که آن فرد مومن و صالح بوده

  • و علیکم السلام

   می تواند حتی با آب هم درخت و یا هر چیزی دیگر درد دل کند مسأله در آن است که فایده دارد یا نه. از لحاظ روحی روانی تخلیه درد دل مفید است. اما باید مواظب بود که مدد جویی نکند

 • سلام

  میشه از شهدا یا اموات مومنین مثل والدین و …. {انسانهای والا مقام} بخواهیم که برامون دعا کنند؟

  • وعلیکم السلام

   نه فقط می شود، بلکه  خیلی هم خوب است از یک دیگر مخصوصا از افراد صالح التماس دعا بطلبیم

 • آیا مدد جویی از زنده حلال است؟
  اگر چنین است از مرده چطور؟
  کلا مددجودد یعنی چه؟

  • مرده دیگر دستش از این دنیا کوتاه است و کاری نمی تواند بکند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید