دين وفطرت

ترجمۀ قرآن کریم

ترجمۀ قرآن کریم به زبان ترکی توسط هیئت علمی وقف سلیمانه تحت ریاست پرفسور عبد العزیز بایندیر انجام یافته اما هنوز نهائی نشده است. ما همین ترجمۀ ترکی قرآن کریم را به زبان فارسی ترجمه می کنیم. بنا براین ممکن است با گذشت زمان تغییراتی در برخی اصطلاحات بیاید. خوانندگان عزیز می توانند نظر، نقد و پیشنهادشان را در بارهٔ اصطلاحات و ترجمهٔ آیات با ما در میان بگذارند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید