فتاوی

اعلانات

دکتر فاتح اوروم- “آیا هر کسی باید قرآن را در زندگی خود حد اقل یک بار ختم کند؟

دکتر فاتح اوروم “آیا همه مسلمانان به بهشت خواهند رفت؟”

اردم اویقان – معنی “خمار” در قران کریم

نوشیدن هر نوع از مشروبات الکلی اگر چه یک قطره باشد حرام است.

فاتح اوروم- هدف از نزول قران کریم چیست؟

عبد العزیز بایندر در باره روزه عاشورا